You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
Dennis Brentjes d961896242
Started reimplementation of the Rest api in actix-web
3 days ago
backend Adds an AdminPanel with currently active registration tokens. 10 months ago
backend-actix Started reimplementation of the Rest api in actix-web 3 days ago
frontend Adds an AdminPanel with currently active registration tokens. 10 months ago
.gitignore Added a user system with no proper user validation but working authorisation. 11 months ago
docker-compose.yml Adds the ability to add games with suggestions from known games. 10 months ago
readme.md Fixes the review comments 11 months ago

readme.md

Gamenight

Een online tooltje voor het organiseren van een (board)gamenight

Het doel, Je kan een GameNight organiseren, je geeft wanneer je zou willen spelen, je geeft aan waar je zin in hebt, welke games je hebt, en of je kan hosten. Mensen kunnen zich erbij klikken, hopelijk volgt er een spelletjes consensus, en go.

Ik wil iets maken wat georganiseerder is dan een mailthread en minder push bericht is dan een boargame appgroep.

Geplande features:

 • Account systeem zodat het niet allemaal publiek is.
 • Manier om een event toe te voegen.
 • Manier voor owners om een event te verwijderen.
 • Lijst aan upcoming events.
 • Lijst aan archived events
 • Manier om te koppelen aan je account welke games je hebt, zodat dit automatisch aangevult.wordt als je een party joined,
 • manier om comments te plaatsen op een event.
 • manier om een of meer spellen te selecten zodat mensen dit ook daadwerkelijk meenemen en niet iedereen alles hoeft mee te nemen #QOL
 • manier om recurring game avonden te plannen.

Meta features:

 • Api apart van de site ontwikkelen zodat je shit kan automagiseren, zelf push berichten kan fixen als je wil via de API.
 • Een beetje sexy website bouwen zodat hij op zijn minst bruikbaar is op je mobiel.

Mee devven?

Graag!

Belangrijkste devding dat je moet weten is dat je diesel migrations kan genereren en invulling kan geven, deze database migraties worden automatisch uitgevoerd als je de binary daarna start, of je kan ze handmatig uitvoeren met de diesel executable zelf. Ik weet niet zeker of je diesel nog handmatig moet installeren, maar ik denk het wel cargo install diesel

database migration genereren: diesel migration generate <descriptive name>